Hướng dẫn sử dụng iPhone X khi đã không còn nút Home

Trước hết để bật màn hình iPhone, nếu như trước đây chúng ta bấm nút Home, thì nay với iPhone X chúng ta chỉ cần gõ vào màn hình.

Khi đang dùng iPhone, nút Home trước kia có tác dụng đưa chúng ta trở về màn hình chính. Nay với iPhone X, chúng ta trở về màn hình chính bằng cách vuốt từ dưới đáy màn hình lên.

Ảnh

Hướng dẫn sử dụng iPhone X khi đã không còn nút Home: Với iPhone X, chúng ta trở về màn hình chính bằng cách vuốt từ dưới đáy màn hình lên.

Với thao tác bật đa nhiệm để lướt qua những ứng dụng còn đang chạy ngầm trên iPhone, nếu như trước kia chúng ta bấm đúp nhanh 2 lần nút Home, thì nay với iPhone X chúng ta vuốt từ dưới đáy màn hình lên rồi dừng giữa chừng một lúc và vuốt sang ngang.

Ngoài ra để duyệt đa nhiệm trên iPhone X chúng ta cũng có thể vuốt sang trái sang phải ở dưới đáy màn hình.

Ảnh

Hướng dẫn sử dụng iPhone X khi đã không còn nút Home: Với thao tác bật đa nhiệm để lướt qua những ứng dụng còn đang chạy ngầm trên iPhone X, chúng ta vuốt từ dưới đáy màn hình lên rồi dừng giữa chừng một lúc và vuốt sang ngang.
Ảnh

Hướng dẫn sử dụng iPhone X khi đã không còn nút Home: Ngoài ra để duyệt đa nhiêm trên iPhone X chúng ta cũng có thể vuốt sang trái sang phải ở dưới đáy màn hình.

Để đánh thức trợ lí ảo Siri, trước đây chúng ta giữ nút Home nhưng nay với iPhone X chúng ta bấm giữ nút nguồn ở cạnh trái của máy. Nút nguồn cạnh trái cũng có tác dụng khi chúng ta thanh toán Apple Pay bằng cách bấm đúp.

Ảnh

Hướng dẫn sử dụng iPhone X khi đã không còn nút Home: Để đánh thức trợ lí ảo Siri, trước đây chúng ta giữ nút Home nhưng nay với iPhone X chúng ta bấm giữ nút nguồn ở cạnh trái của máy.
Ảnh

Hướng dẫn sử dụng iPhone X khi đã không còn nút Home: Nút nguồn cạnh trái cũng có tác dụng khi chúng ta thanh toán Apple Pay bằng cách bấm đúp.

“Phức tạp” nhất là trước kia chúng ta mở trung tâm kiểm soát Control Center bằng cách vuốt từ dưới đáy màn hình lên, nhưng nay với iPhone X thao tác này đã dùng để trở về màn hình chính. Vì thế với iPhone X, thao tác mở Control Center là vuốt từ góc trên bên phải màn hình xuống.

Ảnh

Hướng dẫn sử dụng iPhone X khi đã không còn nút Home: Với iPhone X, thao tác mở Control Center là vuốt từ góc trên bên phải màn hình xuống.
Bài viết liên quan